Onderwijs in Nederland

Hoe werkt het onderwijs in ons land? Hoe en door welke instanties wordt het onderwijs bekostigd? Hoe is het gesteld met de kwaliteit? Waar kun je als ouder terecht met vragen of klachten?

In dit deel van de website tref je relevante informatie aan over de 'organisatie' van het basisonderwijs en de verschillende partijen die daarbij betrokken zijn.