Onderwijsvormen

Basisscholen in Nederland onderscheiden zich door het type onderwijsmethode dat zij hanteren (zoals een traditioneel onderwijsconcept, of vernieuwingsonderwijs zoals jenaplan, montessori, vrijeschool, etc.), maar ook door de geloofs-of levensovertuiging (protestants-christelijk, rooms-katholiek, islamitisch, etc.) waar zij zich op baseren (de zogenaamde denominatie van een school). Als je weet welke onderwijsmethode een basisschool inzet, dan kan je dat een goede indicatie geven van de ideeën die de school heeft over hoe kinderen leren en zich ontwikkelen, en hoe ze daarin begeleid zouden moeten worden. Op basis van deze twee onderscheidende factoren zijn verschillende ‘combinaties’ mogelijk: zo zijn er rooms-katholieke scholen die uitgaan van een traditionele onderwijsmethode, maar ook rooms-katholieke scholen die hun onderwijs inrichten volgens de jenaplan-of montessori-uitgangspunten. Daarnaast bestaan er gemengde scholen, brede scholen en scholen voor speciaal onderwijs die elk hun unieke kenmerken hebben. Op deze pagina vindt u zowel een beschrijving van de verschillende typen onderwijsmethoden die het Nederlandse basisonderwijs rijk is, als van de diverse denominaties die naast elkaar bestaan (zie menu links).