Scholenkeuze is een landelijk informatieplatform over het onderwijs en geeft een gedetailleerd beeld van diverse kenmerken van alle scholen in ons land. Scholenkeuze verzamelt alle openbare gegevens en combineert die met gegevens van ouders.

Scholenkeuze biedt niet alleen cijfers aan maar ook een daadwerkelijk ‘kijkje in de school’. Door middel van video kunt u ouders ‘streaming’ een kijkje geven in de school!  Scholen kunnen een professionele video laten maken, inclusief montage, tegen een prijs vanaf  € 895,- (2,5 minuten) tot € 1.795,- (4,5 minuten). De productie van deze video's ligt geheel in handen van een externe partij die tevens werkzaam is voor de NOS, KRO, VPRO en VARA.

Wij combineren 'harde' gegevens zoals CFI data, rapporten van de Onderwijsinspectie, informatie van het Ministerie OC&W, DUO, het CBS en andere openbare bronnen.

Van iedere school is een dossier aanwezig. Via het menu zien ouders in één oogopslag alles gegevens van de school, waaronder contactgegevens, website adres, het aantal leerlingen etc. maar ook het aantal leerkrachten en hun gemiddelde leeftijd of bijvoorbeeld de denominatie. Daarnaast wordt in kaart gebracht hoe de school presteert!

Alle gegevens zijn gecontroleerd en betrouwbaar en worden aantrekkelijk in beeld gebracht. Via de applicatie, gebaseerd op Google maps en Google Streetview vindt iedere ouder eenvoudig en snel de weg.

Ouders zelf leveren ook een bijdrage aan het initiatief! Via crowdsourcing verzamelen wij de mening van ouders door het hele land aan de hand van een korte vragenlijst. Zo worden de tevredenheidsresultaten van iedere school in beeld gebracht.

Naast video bieden wij ouders ook een kijkje in de buurt via Google streetview en Google maps. Zo kunnen ouders zelfs de looproute naar de school bepalen en oordelen of die route veilig is!